Hình thức thanh toán

Thành viên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán linh hoạt sau:

1. Giao hàng nhận tiền (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng sau khi đã kiểm tra và nhận hàng đầy đủ.

2. Chuyển khoản qua ngân hàng

Sau khi đặt hàng, khách hàng thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Gadopax.vn, tại các hệ thống ngân hàng mà Gadopax.vn mở tài khoản.

Hotline 1800.2828.32