BETA GLUCAN – Hoạt chất kích hoạt đề kháng tự nhiên, tăng đề kháng vượt trội

Sức đề kháng đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh. Chúng ta có bị nhiễm bệnh hay không? Mức độ nhiễm bệnh nặng hay nhẹ, hoàn toàn phụ thuộc vào sức đề kháng của cơ thể.